Leike van Oss

Omgaan met onmacht in een rommelige wereld

Onze maatschappij, maar ook onze organisaties kunnen plekken zijn die onmachtig maken. De huidige crises of de maatschappelijke misstanden die aan het licht komen kunnen ons onmachtig doen voelen. Maar ook kleiner, in organisaties en in teams, doen zich situaties en patronen voor waar je onmachtig tegenover staat.
Onmacht is het vermogen om greep te krijgen op je onvermogen. Hoe zijn we die greep verloren? Wat hebben we met elkaar georganiseerd waardoor mensen zich zo vaak onmachtig voelen? Kunnen we onmacht oplossen en hoe dan? En hoe kun je daar als teamcoach bij helpen?

Léonie van Rijn en Annemieke Figee

Over Leike

Leike is sociaal psycholoog en gefascineerd door waarom de praktijk altijd weerbarstiger is dan je vooraf bedenkt. Hoe organiseren mensen, groepen en organisaties zichzelf, hoe lopen ze vast in patronen die ze zelf gebouwd hebben? En wat is er nodig om werken met elkaar een beetje leuker, makkelijker en eenvoudiger te maken?