Leike van Oss

Omgaan met onmacht in een rommelige wereld

Onmacht is je onvermogen om greep te krijgen op je onvermogen. Onze maatschappij, maar ook onze organisaties kunnen plekken zijn die onmachtig maken. Ook in teams doen zich situaties en patronen voor waar je onmachtig tegenover staat.

Wat hebben we georganiseerd waardoor teams zich zo onmachtig kunnen voelen? Wat kun je doen? Coping is een prima strategie om met de factoren die onmacht veroorzaken om te gaan, maar geen structurele oplossing. Kunnen we onmacht wel oplossen en hoe dan? En hoe kun je daar als teamcoach bij helpen?

Léonie van Rijn en Annemieke Figee

Over Leike

Leike is sociaal psycholoog en gefascineerd door waarom de praktijk altijd weerbarstiger is dan je vooraf bedenkt. Hoe organiseren mensen, groepen en organisaties zichzelf, hoe lopen ze vast in patronen die ze zelf gebouwd hebben? En wat is er nodig om werken met elkaar een beetje leuker, makkelijker en eenvoudiger te maken?