Marijke Spanjersberg

Streepjestaal

spelen met relatienetwerken in teams.

In deze workshop kijken we naar relatienetwerken in teams: hoe breng je die in beeld, welke wetmatigheden doen zich voor en hoe kun je hier als teamcoach op inspelen? Wie zitten er in de brandhaard van het gedoe en wie zitten aan de randen van het systeem? Een workshop vol praktische handvatten om te kunnen interveniëren op de plattegrond van de onderlinge verhoudingen.

Over Marijke

Marijke Spanjersberg is psycholoog. Zij werkt vanuit de systeembenadering en is gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken. Ze helpt om conflicten binnen organisaties op te lossen, bijvoorbeeld binnen of tussen teams of bij stagnatie in veranderingstrajecten. 

“Systeemdenkers zijn mijn belangrijkste hulp- en inspiratiebron. Om te kunnen bewegen van splitsen naar verbinden, van oordelen over de schuldvraag naar onderzoeken van ontschuldigende patronen, van abstracties naar het concrete doen en laten van alledag, van het individueel psychologiseren naar het relationeel maken van problemen, van paradoxen naar het weer kloppend maken van structuren en spelregels.”