Silvia Prins

Stevig staan in turbulente teams

In de turbulentie van deze tijden is het belangrijk om als teamcoach overeind te blijven. Hoe kan je stevig én veerkrachtig blijven staan in woelige velden, gespannen situaties en heftige gesprekken? We benaderen het vak van teamcoach vanuit een belichaamde insteek. Hoe kan je jezelf reguleren in het belang van het team dat je begeleidt? Hoe zelf rustig blijven wanneer anderen in de onrust zitten? Hoe specifieke persoonlijke kwaliteiten belichamen voor meer impact? Je bent zelf het belangrijkste instrument!

Over Silvia

Silvia is zowel klinisch als organisatiepsycholoog, altijd op zoek naar kruisbestuiving en integratie tussen verschillende velden. In haar werk integreert ze domeinen zoals groepsdynamica, conflict, trauma, embodied leiderschap en Gestalt. Op het snijvlak van cognitieve, emotionele, somatische en collectieve intelligentie als basis voor verandering en ontwikkeling.