Monica Bakker

Socratisch gesprek – een gesprekstechniek om generaties met elkaar te verbinden

Een gesprek is een ontmoeting van mensen met verschillende ideeën, waarden en herinneringen, maar ook een ontmoeting tussen verschillende generaties. In een werkelijke ontmoeting wisselen we niet alleen feitelijkheden uit maar herinterpreteren en reconstrueren we ervaringen en zetten ze in een nieuw kader.

Een echte ontmoeting transformeert. Maar waar vraag je naar als je doorvraagt? Het vermogen om vragen te stellen, en met name interessante vragen, is essentieel voor het tot stand brengen van een ontmoeting die raakt. Wat is de richting van je vragen? Wat maakt een vraag interessant en hoe kom je aan de juiste vraag?

In deze sessie gaan we oefenen met het stellen van prikkelende, verrassende, uitdagende vragen die niet zozeer uitnodigen tot na-denken alswel tot voor-denken. Niet de denkgroef herhalen die er al lange tijd is maar nieuw denken laten ontstaan en van daaruit tot nieuwe inzichten komen. Een verbinding tussen de verschillende generaties In de tussen-ruimte van jou en de ander.

Léonie van Rijn en Annemieke Figee

Over Monica

Monica Bakker is sinoloog, moderator bij Comenius Leergangen en begeleidt al 10 jaar socratische gesprekken. Zowel met open groepen als incompany. De socratische gesprekken verrijkt zij met haar kennis van het systemisch werk en fenomenologisch gedachtengoed waarmee ze ook de lagen die aan het denken ten grondslag liggen in de ontmoeting betrekt. Hoe wordt een sinoloog een socratisch gespreksleider? Mijn interesse heeft zich altijd gericht op relaties. Of dat nu ging om de relatie tussen China en de VS of om relaties binnen een team, tussen leidinggevende en medewerker, verschillende generaties en niet te vergeten relaties tussen dierbaren en met jezelf. Het is altijd de tussen-ruimte geweest die mijn aandacht trok, de mogelijkheden en de onmogelijkheden ervan en vooral hoe die tussen-ruimte door daadwerkelijke ontmoeting steeds weer getransformeerd kan worden tot iets nieuws en de hoop die dat geeft.